Home »

Legislatie

Legislatie

Hotărâri de Guvern:
- HG 1061/2012 pentru modificarea anexei nr 2.4 la HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice;
- HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice;

Ordonanțe de urgență ale Guvernului:
- OUG 63/2012 pentru modificarea și completarea OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- OUG 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală;
- OUG nr.18/2009 - privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
- OUG nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;
- OUG nr.29/ 2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice;

Legi:
- Legea 238/2013 privind aprobarea OUG nr 63/2012 pentru modificarea și completarea OUG nr 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

- Legea nr. 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor;
- Legea 5/2010 pentru completarea art.1 din OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- Legea 372/2005 privind performanța energetică în clădiripublicată în M.O. partea I nr.1144 din 19.12.2005, intrată în vigoare pe 01.01.2007;
- Legea nr. 199/ 2000 privind utilizarea eficientă a energiei;
- Legea nr.10/1995 - privind calitatea în construcţii;

Ordine și normative:
- ORDIN nr. 1.590 din 24 august 2012 pentru modificarea si completarea Partii a 3-a - Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de constructie ale cladirilor, indicativ C 107/3, din "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor", indicativ C 107-2005;

- Ordinul MMP nr. 1274/2011 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind intalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire;
- Ordinul MDRT nr. 61/2011 pentru modificarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 2237/2010, publicat în M.Of., partea I, nr.51/2011;
- Ordinul MDRT 2237/2010 privind aprobarea reglementării tehnice: Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri;
- Ordinul MDRT nr. 2513/2010 privind modificarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107-2005” aprobată prin Ordinul MTCT nr. 2055/2005, publicat în M.Of., partea I, nr.820/ 2010;
- Ordinul MDRL nr. 1071/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", publicat în M.Of., partea I, nr.41 bis/2010;
- Ordinul nr.1071/16.12.2009 al MDRL privind modificarea şi completarea Ordinului nr.157/2007 al MTCT pentru aprobarea reglementărilor tehnice privind “Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.41bis din 19/01/2010, ce cuprinde următoarele anexe:
- Partea I “Anvelopa clădirii” MC 001/1-2006
- Partea II “Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri” MC 001/2-2006
- Partea III “Auditul şi certificatul de performanţă a clădirilor MC 001/3-2006
- Partea IV “Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor” MC 001/4-2009
- Partea V “Model certificat de performanţă energetică al apartamentului” MC 001/5-2009
- Ordinul MDLPL nr. 691/1.459/288/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor, publicat în M.Of.,partea I, nr. 695/2007;
- Ordinul MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, publicat în M.Of., partea I, nr.126bis/2007 şi B.C.*) nr.4-7/2007;
- Ordinul MTCT nr. 2055/2005 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”, indicativ C107/2005, publicat în M.Of., partea